Letölthető dokumentumok

Adóügyek

Adótúlfizetés rendezése kérelem
Idegenforgalmi adó bevallás
nyilatkozat
Gépjárműadó bevallás
Talajterhelési díj bevallás
Telekadó adatbejelentés
megállapodás
kitöltési útmutató
Építményadó főlap
A betétlap
B betétlap
megállapodás
Kitöltési útmutató

Kereskedelmi és szálláshely ügyek

Szálláshely kérelem
Kereskedelem kérelem

Szociális ügyek

Kamatmentes kölcsön támogatás kérelem
Gyógyszertámogatás kérelem
Általános és rendkívüli települési támogatás kérelem
Települési lakásfenntartási támogatásra kérelem
vagyonnyilatkozat
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása kérelem
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelem
Temetési támogatás kérelem
Születési támogatás kérelem
Hatósági bizonyítvány kiadása kérelem

Egyéb ügyek

Ebtartás változás bejelentő
A magán pálinkafőzés megváltozott szabályai tájékoztató
Ebnyilvántartás adatlap
Előállított magánfőző párlat bevallás
Desztillálóberendezés tulajdonjoga bejelentés
Fakivágási engedély kérelem
Idegenforgalmi adó – vendégéjszaka után bevallás
Fizetési könnyítés és mérséklés adatlap
Kérelem horgászcélú sátorhely igénybevételére kérelem
Területbérleti szerződés horgászcélú sátorhelyre szerződés
Az engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények (kutak) vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról tájékoztató
Kérelem kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához nyomtatvány
Közterület használati kérelem nyomtatvány

Nyilvántartások

Szálláshely szolgáltatási tevékenység nyilvántartás
Kereskedelmi szolgáltatás nyilvántartás

Fogadóórák

Polgármester: A kialakult veszélyhelyzet miatt a személyes ügyfélfogadás helyett (az előzetes bejelentkezési időpontokban: páros hét kedd 9.00-11.00 óra) telefonos megbeszélésre van lehetőség. Telefon: 87/468-591

Varga József: 8.00–9.00 óra minden hónap első péntek

Bíró Imre: 8.00–9.00 óra minden hónap második péntek

Kovács Sándor: 8.00–9.00 óra minden hónap harmadik péntek

Inhof Tamás: 8.00–9.00 óra minden hónap negyedik péntek

További információ