Köszönet nyilvánítás

Tisztelt Szepezdiek!

Amennyiben további védőmaszkra, kesztyűre van szükségük, kérem, jelezzék igényüket Törekiné Bardon Szilviánál (+36306328101)!

Közösségünk nevében hálásan köszönöm

Bucsi Borbála,
Frank Melinda,
Serfőző Rita,
Szabó Istvánné,
Szabó Lászlóné,
Törekiné Bardon Szilviának,

hogy a szepezdiek védőmaszk ellátását munkájukkal biztosították.

Köszönjük Inhof Tamás képviselő úrnak, hogy a védőmaszk beszerzést anyagilag is támogatta.

Köszönjük Kovács Sándor képviselő úr nemes felajánlását, aki 2020. április 1-től a vészhelyzet fennállásáig, az arra rászoruló szepezdi lakosok ellátása javára lemondott képviselői tiszteletdíjáról.

Reméljük, az összefogás meghozza eredményét!

Dr. Bocskov Petrov Jordán
polgármester