Képviselő-testületi nyilvános alakuló ülés 2020.10.29.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános alakuló ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés kezdete: 2020. október 29. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Balatonszepezd, Bertha Bulcsu Közösségi Ház földszinti tanácsterme 8252 Balatonszepezd, Szegfű köz 1.

NAPIREND:

1) A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az időközi választásról, megbízólevelek átadása

2) A Képviselő – testület tagjainak eskütétele

3) Polgármester eskütétele

4) Polgármesteri tiszteletdíj megállapítása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Rozgonyi Viktória jegyző

5) A Balatonszepezd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztés
Előterjesztő: Bíró Imre polgármester

6) Bizottsági tagok megválasztása
Előterjesztés
Előterjesztő: Bíró Imre polgármester

7) Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előterjesztés
Előterjesztő: Bíró Imre polgármester

A titkos szavazás idejére a polgármester szünetet rendel el.

8) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztés
Előterjesztő: Bíró Imre polgármester

A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.
Kérem, hogy az alakuló ülésen részt venni szíveskedjen.

Balatonszepezd, 2020. október 28.

Bíró Imre
polgármester