Képviselő-testületi ülés 2020.08.14.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés kezdete:2020. augusztus 14. (péntek) 10.30 óra

Az ülés helye: Balatonszepezd, Községháza – földszinti tárgyaló 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

NAPIREND:

1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

2) A falugondnoki szolgáltatásról szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

3) Kifizetetlen számlák rendezése (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

4) A költségvetési rendeletek, gazdasági tevékenység könyvvizsgáló általi felülvizsgálatára érkezett ajánlatok elbírálása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

5) Döntés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

6) A Veszprém Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

7) Döntés a Tűzoltó utcai telekalakítási eljárásban
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

8) Döntés az Öreghegy 1945 hrsz-ú út rendezésével kapcsolatban
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

9) Mini koncert megrendezésére érkezett javaslat megvitatása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

10) A Balatonszepezdi Arany Horog Horgászegyesület kérelmének megtárgyalása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

11) A Központi Strandon történt tűz okozta károk megtérítése a kabinbérlők részére (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

12) Kerékpárút ideiglenes nyomvonalával kapcsolatos döntés (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

13) Döntés 2021. évi kulturális programokról (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

14) Döntés játszótér létesítéséről a Halász utcai 459 hrsz-ú parkban (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

Vegyes ügyek

A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Balatonszepezd, 2020. augusztus 11.

dr. Bocskov Petrov Jordán
polgármester