Képviselő-testületi ülés 2020.02.28.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés kezdete: 2020. február 28. (péntek) 13.00 óra Az ülés helye: Balatonszepezd, Községháza – földszinti tárgyaló
8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

Napirend:

1) Balatonszepezd Község Önkormányzata középtávú tervének, valamint a 2020. évi költségvetésről szóló rendeletének elfogadása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

2) A zöldhulladék elhelyezéséhez és kezeléséhez kapcsolódó feladatok ellátására érkezett ajánlatok elbírálása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

3) A zöldterület karbantartás feladat ellátására érkezett ajánlatok elbírálása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

4) A strandi zöldterületek karbantartására, mederterület karbantartására, takarítására, valamint a Vasút alatti park gondozására érkezett ajánlatok elbírálása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

5) Az önkormányzati ingatlanokat, létesítményeket érintő műszaki üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátására érkezett ajánlatok elbírálása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

6) A 2020. évi kulturális programok megszervezésére, lebonyolítására érkezett ajánlatok elbírálása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

7) Ajánlattevők kiválasztása a „Viriusi strand szaniterkonténerek beszerzése” elnevezésű projekt megvalósítása céljából
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

8) Ajánlattevők kiválasztása a szepezdfürdői szabadstrand WC felújítás kivitelezése céljából
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

Vegyes ügyek

V1) A falugondnoki szolgáltatás szakmai programjának felülvizsgálata
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

V2) Beszámoló a falugondnoki tevékenységről
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm azzal, hogy a 2-8. napirendekhez az előterjesztések később kerülnek kiküldésre.

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Szentantalfa, 2020. február 14.
dr. Bocskov Petrov Jordán
polgármester