Képviselő-testületi ülés 2017.09.28.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-án 8 órai kezdettel

rendkívüli ülést tart ,

melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:

Önkormányzati épület – földszinti tanácsterem 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

Napirend:

1. Balatonszepezd község szennyvízcsatornázása IV/1 projekt keretében megállapodás kötése a DRV Zrt-vel
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
2. Kékesi Ilona kérelme, HÉSZ módosítása
Településrendezési eszközök hibáinak kijavítása HÉSZ és SZT véleményezése
Előterjesztő: Miklós Balázs települési főépítész
3. Illemhely létesítése a temetőben
Költségvetés,
Ravatalozó jelenlegi alaprajz,
Ravatalozó tervezett alaprajz
Előterjesztő: Miklós Balázs települési főépítész
4. Kerékpárút nyomvonal a Halász utcában
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester, Miklós Balázs települési főépítész
5. Az okoszebra megvalósítására érkezett ajánlatok elbírálása
1-es helyszín, 2-es helyszín
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
6. Víriusz emlékmű áthelyezése, emlékpark létrehozásával kapcsolatos ünnepség
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

Vegyes ügyek:

V.1. A Via Futura Kft. kérelme tervezési szerződések módosítására
V.2. A vízkárelhárítási terv elkészítésére vonatkozó határidő meghosszabbítása – Horváth Ferenc kérelme
V.3. A közösségi ház támfal felújítására érkezett ajánlatok elbírálása
V.4. A Vodafone Magyarország Zrt. bérleti díj csökkentési kérelme

Zárt ülés elrendelésével: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján:

1. Az Ifjúsági strand fogadóépület építése
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
2. A Panoráma sétány pihenő teraszok kivitelezésére érkezett ajánlat elbírálása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
3. A Sellő vendéglő eladási ajánlatának tárgyalása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
4. Közbeszerzési eljárás indítása a csatornázással érintett utcák burkolatépítése érdekében
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester, Ádám László projektmenedzser

Zárt ülésen: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján:

5. Települési támogatás iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
6. Települési lakásfenntartási támogatás megszüntetése
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
7. Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
8. Javaslat települési támogatás megállapítására
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző

A napirendre vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.
Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Balatonszepezd, 2017. szeptember 25.

Tisztelettel:

dr. Sebestyén László
polgármester