Igazgatási ügyintéző álláshirdetés

A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján pályázatot hirdet
igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: 8252 Balatonszepezd, Árpád utca 27.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a képviselő-testületi ülések előkészítésében (előterjesztések és rendeletmódosítások előkészítése) és a döntések végrehajtásában való részvétel; önkormányzati rendeletek és képviselő-testületi dokumentumok közzététele, testületi jegyzőkönyvek elkészítése; birtokvédelmi, vadkár ügyek intézése; szabályzatok elkészítésében való közreműködés; közreműködés pályázatok előkészítésében, a pályázat kivitelezésének koordinálása, elszámolása; beszerzési eljárások lefolytatása, szerződések előkészítése (vállalkozási, adásvételi, tervezési, szolgáltatási); önkormányzati vagyoni ügyek intézése: pályázati felhívások előkészítése, értékbecslések készíttetése, adásvételi szerződések készíttetése; civil szervezetek támogatásával és elszámolásával kapcsolatos feladatok; hatósági bizonyítványok intézése; ügyfelek fogadása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltésének feltételei:
– a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. Hatósági feladatkör pontjának való megfelelés I. besorolási osztályban
– magyar állampolgárság
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
– 6 hónap próbaidő vállalása

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
– német vagy angol nyelv ismerete
– közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat
– saját gépkocsi, B kategóriás jogosítvány

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 45/2012. (II.20.) Korm. rendelet 8.§-a alapján készített részletes fényképes szakmai önéletrajz
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
– nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az elbírálási eljárásban résztvevők megismerhetik
– nyilatkozat arról, hogy a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz és a próbaidőt vállalja
– nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-ban meghatározott összeférhetetlenség fennáll-e

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. december 1.

A jelentkezés benyújtásának (beérkezésének) határideje: 2020. november 25.

A munkakör betöltésével kapcsolatosan további információt dr. Rozgonyi Viktória jegyző nyújt a 30/479-79-47 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal (8251 Zánka, Iskola utca 11.) címére történő megküldéssel
– e-mailben a hivatal@szentantalfa.hu e-mail címre

A jelentkezések elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett jelentkezés alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A jelentkezők az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók anyagát postai úton visszaküldjük.

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2020. november 30.

Az álláshirdetés közzétételének helye:
• közigállás
• www.balatonszepezd.hu honlapon