Álláshirdetés pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: 8252 Balatonszepezd, Árpád utca 27.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: számlázás; házipénztár kezelése; pénzügyi-, számviteli analitikus feladatok ellátása; költségvetési rendelet tervezet, zárszámadás elkészítése; a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tájékoztatók, beszámolók elkészítése; költségvetési támogatások igénylése, az azokkal való elszámolás; közreműködés pályázatok elkészítésében, elszámolásában; könyvelési feladatok; nyilvántartások (kötelezettségvállalás) vezetése; vagyongazdálkodási feladatok ellátása; áfa bevallások elkészítése; érvényesítői, ellenjegyzői, pénztárellenőri jogkörök gyakorlása; az ASP rendszerrel kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltésének feltételei:

– a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet „19. Pénzügyi és számviteli feladatkör” pontjának való megfelelés I. vagy II. besorolási osztályban
– magyar állampolgárság
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
– 6 hónap próbaidő vállalása

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
– KIRA ismerete
– ECDL
– német vagy angol nyelv ismerete
– közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 45/2012. (II.20.) Korm. rendelet 8. §-a alapján készített részletes fényképes szakmai önéletrajz
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
– nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az elbírálási eljárásban résztvevők megismerhetik
– nyilatkozat arról, hogy a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz és a próbaidőt vállalja
– nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 84-85. §-ban meghatározott összeférhetetlenség fennáll-e

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. július 2.

A jelentkezés benyújtásának (beérkezésének) határideje: 2020. május 29.
A munkakör betöltésével kapcsolatosan további információt dr. Rozgonyi Viktória jegyző nyújt a 30/479-79-47 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
– Postai úton a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal (8251 Zánka, Iskola utca 11.) címére történő megküldéssel
– Személyesen: ügyfélfogadási időben Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban (8251 Zánka, Iskola utca 11.)

A jelentkezések elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett jelentkezés alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A jelentkezők az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók anyagát postai úton visszaküldjük.

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2020. június 12.

Az álláshirdetés közzétételének helye:
• közigállás
• www.balatonszepezd.hu honlapon

Zánka, 2020. április 29.