Képviselő-testületi ülés 2014.11.13.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 13-án (csütörtök) 14,00 óra kezdettel nyilvános ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

Napirend:

1. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Rendelet-tervezet
Törvényességi felhívás

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

2. Elévülő adótételek törlése
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző

3. 2015. évi belső ellenőrzési terv

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

4. 4Kötelező felvételt biztosító iskolák járási körzethatárának véleményezése
Általános iskola körzethatár

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

5. Vegyes ügyek

Balatonszepezd 389-393 hrsz-ú önkormányzati ingatlanokat érintő kérelem

Balatonszepezd 98 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó határozat kijavítása

– Közút javítására, kátyúzására vonatkozó kérelmek
Lomb utca
Őzike utca
Pipacs utca
Fürdő utca

– Közösségi ház födémjavítása
Árajánlat 1.
Árajánlat 2.
Árajánlat 3.
Szakvélemény

A Zánkai Iskoláért Alapítvány támogatási kérelme

Árajánlatok notebook beszerzésére

– Hulladékgyűjtő konténerek áthelyezése

A Balatonszepezdi Református Egyházközség kérelme

Pályázat kiírása kulturális tevékenység ellátására

– Balatonszepezdi Tanácsadó Testület létrehozása

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján.

1. Önkormányzati segély iránti kérelem elbírálása

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

2. Karácsonyi támogatás megállapítása

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

3. Arany János Tehetséggondozó Program keretében támogatás iránti kérelem

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

A napirendre vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Balatonszepezd, 2014. november 9.

dr. Sebestyén László

polgármester