Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata

BALATONSZEPEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA a jelenleg hatályos, a 2/2010.(II.26.) KT. Rendelettel elfogadott HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT és SZABÁLYOZÁSI TERV 4 évenként esedékes felülvizsgálatára készül.

A felülvizsgálat célja a 2010. II. 26. óta hatályba lépett új jogszabályok miatt szükséges jogharmonizáció végrehajtása és a település területén működő civil és gazdálkodó szervezetek, egyházak, az itt lakók és nyaralóval rendelkezők jogos, a közérdekkel valamint a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő igényeinek, javaslatainak teljesítéséhez szükséges településrendezési feltételek megteremtése.
Ennek érdekében igényeiket, javaslataikat a Balatonszepezd Község Önkormányzatához 2014. május 10 -ig írásban eljuttatni szíveskedjenek.

Az Önkormányzathoz a fenti időpontig eljuttatott igények, javaslatok elfogadásáról vagy elvetéséről a jelenleg hatályos HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT és SZABÁLYOZÁSI TERV felülvizsgálatának elindítása előtt az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

Az Önkormányzat Képviselő-testületének döntéséről az érintettek írásban értesítést kapnak.

Balatonszepezd, 2014. április 28.

Balatonszepezd Község Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében

Márton József
polgármester