Tájékoztató a strandokról

Balatonszepezd önkormányzati üzemeltetésű strandjaival kapcsolatosan figyelmükbe ajánlom az alábbi információkat. A Központi strand június 17-én, a Víriuszi és a Szepezdfürdői strand június 24-én nyit. Valamennyi strandon megtörtént a vízminőségvizsgálat,

Bővebben

Lakossági tájékoztató a szennyvízcsatornázásról

Balatonszepezd Község Önkormányzata szerződést kötött a Balatonszepezd IV/I. ütem szennyvíz csatornázási munkák kivitelezésére. A kivitelező, a Hydrocomp Mélyépítő Kft szerződése szerint, a csatornaépítési munkákat 2017. május 31-i határidőre elkészítette.

Bővebben

Álláshirdetés strandi pénztáros munkakör betöltésére

Balatonszepezd Község Önkormányzata állást hirdet strandi pénztáros munkakör betöltésére. Jelentkezési határidő: 2017. július 07. (péntek) Jelentkezés helye: Polgármesteri Hivatal (Árpád u. 27.) Hétfő: 8 órától 15 óráig, péntek: 8 órától 12 óráig.

Bővebben

Közmeghallgatás 2017.06.23.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017.június 23-án (pénteken) 15 -17 óra között Közmeghallgatást tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Bertha Bulcsu Közösségi Ház, 8252 Balatonszepezd, Szekfű köz 1.

Bővebben

Pályázati kiírás üzlethelyiség bérbeadására

Balatonszepezd Község Önkormányzata pályázatot ír ki a balatonszepezdi 480 hrsz-ú, természetben a Központi strand bejáratánál lévő Aranyhíd Étterem üzlethelyiség (a továbbiakban: bérlemény) 2017. december 31-ig tartó határozott idejű bérletére.

Bővebben

Lakossági tájékoztató

Balatonszepezd Község Önkormányzata támogatást kapott a Balatonszepezd IV/I. ütem szennyvízcsatornázási munkák megvalósításához. A beruházás keretében 3688 fm gerincvezeték és 165 db házi bekötés kerül megépítésre.

Az érintett terület térképét szintén megtalálhatják honlapunkon. A beruházás teljeskörű megvalósítása 300 MFt bruttó költségbe kerül. A támogatás 100%-os intenzitású, azaz lakossági vagy önkormányzati hozzájárulás nélkül megvalósítható.

A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében megtörtént, a nyertes vállalkozó a Zalaegerszegi Hydrocomp Kft. lett. Kivitelezőnek a munkaterület 2016. október 24-én került átadásra. Az ajánlati felhívás szerint 2016. évben a 71-es sz. főúttal érintett csatornaszakasz építését kell a vállalkozónak elvégezni. A tervezett házi bekötések helyét a térképeken megtalálhatják. Kivitelező feladatát képezi, hogy a tényleges építési munkák megkezdése előtt az érintett ingatlan tulajdonosokkal a bekötések helyeit dokumentáltan egyeztesse. Ehhez kérjük együttműködésüket, előzetesen az önkormányzat e-mail címére (kovacsne.zankaph@widenet.hu) saját e-mail vagy mobil, vonalas telefonszámok megadásával. Az önkormányzat kivitelező részére az elérhetőségeket megküldi, így a szükséges egyeztetés lefolytatásra kerül. A kivitelezés várható ütemezését szintén a honlapon megtalálható ütemterven megtalálhatják.

Ajánlatkérői felhívásban a beruházás két ütemben valósul meg, I. ütem szerint a teljeskörű szennyvízcsatornázás befejezési határideje 2017. május 31., míg a II. ütem szerint a teljeskörű út-helyreállítási munkák 2017. szeptember 01. és október 31. közötti időszakban valósulnak meg. Az építési időszakban rendszeresen koordináció kerül lefolytatásra, ahol személyesen vagy levél formájában is jelezhetik a munkavégzéssel kapcsolatos észrevételeiket. A kivitelezőt a munkavégzéssel kapcsolatos közvetlen megkeresésre a hydrocomp@hydrocomp.hu e-mail címen vagy a 0692/550-680-as telefonszámon munkaidőben tehetik meg.

A munkák zavartalan lefolytatásához kérjük türelmüket, javaslatukat!

Balatonszepezd Község Önkormányzata

Örömhír

A Kormány 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozata egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról

A Kormány

1. a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. §(2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 32. Önkormányzatok feladatainak támogatása I. címmel és a 2. pontban meghatározott alcímekkel történő, a 33. Önkormányzatok feladatainak támogatása II. címmel és a 3. pontban meghatározott alcímekkel történő, a 34. Önkormányzatok feladatainak támogatása III. címmel és a 4. pontban meghatározott alcímekkel történő, illetve a 35. Önkormányzatok feladatainak támogatása IV. címmel és az 5. pontban meghatározott alcímekkel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter, belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. a Kvtv. 19. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva – az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében – LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcím, 7. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások jogcímcsoport terhére 5700,0 millió forint, valamint a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet a) 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 1. A helyi

önkormányzatok működésének általános támogatása alcím terhére 1430,0 millió forint,

b) 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása alcím terhére 6600,0 millió forint, c) 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím,

3. A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alcím terhére 1640,0 millió forint,

d) 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére 1103,7 millió forint,

e) 3. Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása cím terhére 31,6 millió forint,

f ) 4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása cím terhére 1140,0 millió forint,

g) 5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja cím terhére 1400,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet

32. Önkormányzatok feladatainak támogatása I. cím alábbi alcímei javára, az 1. melléklet szerint:

Balatonszepezd Község feladatainak támogatása II. útfelújításra 100.000.000.- HUF támogatást biztosít.

KÖSZÖNJÜK!!!

Sebestyén László

polgármester