Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet

Balatonszepezd Község Önkormányzata a 400/2016.(XII.5.) Korm. rendelettel módosított 34/2012.(XI.8.) Korm. rendelet alapján elkészítteti a Településképi Arculati Kézikönyvet és a Településképi rendeletet.

A Balatonszepezd Képviselő testülete által elfogadott Partnerségi rendelet alapján az érdekelt lakók, nyaralók, egyesületek és egyházak képviselőinek bevonásával előzetes egyeztetést tart

2017. július 24 -én délelőtt 10 órakor a Bertha Bulcsú Közösségi Házban,

ahol a tervező bevonásával a megjelentek tájékoztatást kapnak a Településképi arculati kézikönyv és a Településképi rendelet céljáról és tartalmáról, amelyre a jelen lévők javaslatot tehetnek.

Balatonszepezd, 2017. július 11.

dr. Sebestyén László sk.
polgármester