Ezúton is értesítjük Önöket, hogy a „Balatonszepezd szennyvízcsatornázása IV/1 ütem” projekt keretében elkészült szennyvízelvezető hálózat és a szennyvízátemelő telep a minősítési vizsgálatok és a gépi berendezések üzempróbái alapján alkalmas a szennyvizek fogadására, így az üzemeltető DRV Zrt. a létesítményeket 2017. szeptember 22-én próbaüzemeltetésre átvette.

Az érintett ingatlantulajdonosok 2017. szeptember 25-től gondoskodhatnak az ingatlanon belüli szennyvízelvezető hálózat kiépítéséről és rákötések intézéséről. Az ingatlanon belüli házi szennyvízcsatorna kiépítése az Ingatlantulajdonos feladata, melyet saját költségén kell elvégeznie vagy elvégeztetnie.

Az új rendszer üzemeltetését a DRV Zrt. megkezdte és biztosítja a csatornaszolgáltatást a szennyvízelvezető-hálózatra rákötött ingatlanok számára.

A rákötések ösztönzése érdekében a Társaság kedvezményes szakfelügyeleti díjat biztosít azon felhasználók részére, akik rákötési szándékukat a Megrendelő formanyomtatványon 2017. november 15-ig jelzik a DRV Zrt. felé és az összeget befizetik. A kedvezményes szakfelügyeleti díj mértéke: 1000,- Ft + Áfa. A kedvezményes időszak letelte után a rákötés a mindenkor hatályos árnyilvántartás alapján történik, ami jelenleg 11.900,- Ft + Áfa rákötésenként. Kérjük a csekken az ivóvíz-szolgáltatásra szerződött felhasználó 10 jegyű partnerazonosítóját, és a bekötés címét szíveskedjenek feltüntetni. Csekk az önkormányzatnál vagy a szolgáltatónál igényelhető.

A felhasználó további kötelezettsége a „Megrendelő ivóvíz, csatorna bekötés létesítésére” nevű formanyomtatvány kitöltése (letöltés itt), aláíratása a helyi önkormányzattal és a befizetésről szóló bizonylattal eljuttatása a DRV Zrt. Balatonfüredi Ügyfélszolgálati Irodájába postán (8230 Balatonfüred, Kossuth u. 33.), vagy ügyfélfogadási időben személyesen.

A megfelelő számú bejelentés beérkezését követően a DRV Zrt. munkatársai folyamatosan ellenőrzik a házi szennyvízcsatornák kialakításának szakszerűségét. A 2017. november 15-ig jelzett rákötési igények 2017. december 31-ig kerülnek átvételre.

A helyszíni szemle várható időpontjáról az adatközlő nyomtatványon megadott telefonszámon tájékoztatja a szolgáltató a felhasználót. A szakfelügyeletet végző munkatárs a helyszíni szemlén ellenőrzi és rögzíti a felhasználási hely közüzemű szennyvízelvezetésének nyilvántartásba vételéhez szükséges adatokat.

A fentiekkel kapcsolatban érdeklődni a DRV Zrt. ügyfélszolgálatán a 06-40/240- 240 helyi tarifával hívható telefonszámon, munkanapokon 7.30-15.30 között, csütörtökön 7.30-20.00- ig lehet. Személyesen Balatonfüreden a Kossuth u. 33. szám alatt hétfőn és pénteken 8.00 -12.00 között, kedden és szerdán 8.00-15.00 között, csütörtökön 8.00-18.00 között érdeklődhetnek felhasználóink.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a szennyvízhálózatra történő rákötést kizárólag a DRV Zrt. munkatársai által történő szakfelügyelet mellett végezhetik el az üzemeltetői és az önkormányzati engedély birtokában.

Kérjük az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy a házi bekötéseket 2017. november 15-ig elvégezni szíveskedjenek. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2003. évi LXXXIX törvény 11. § alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

Megértésüket és együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Balatonszepezd, 2017. október 10.

Tisztelettel:

Balatonszepezd Község Önkormányzata
Dunántúli Regionális vízmű