Siker történet Balatonszepezden

Dr. Kontrát Károly Országgyűlési Képviselő Úr 2018.04.04-én átadta Szepezd eddigi legnagyobb beruházását a szepezdfürdői település rész szennyvízcsatornázása projektet.

A szepezdi zászlón ez áll: Fejlesztés! Ez egyrészt azt jelenti, hogy hozzuk be a lemaradást a környékbeliekhez képest. Elemi igény a Balaton partján a zárt rendszerű szennyvízkezelés. Annak idején a szepezdfürdői település rész teljes egészében kimaradt a csatornázásból, tervek azonban készültek. Leporoltuk a régi terveket. Korszerű műszaki megoldásokra cseréltük ki a korábbi elképzeléseket. Először nem hittük, de az új még olcsóbb is lett. A megújult tervekkel aztán pályázati megoldáson gondolkodtunk. Rövidesen rá kellett döbbennünk, hogy uniós pályázat szóba sem jöhet „gazdaságtalan” okokból. Az alacsony állandó lakos létszám miatt nem fértünk bele a feltételrendszerbe.

Segítségért a kormányhoz fordultunk. Szerencsére azonnal megértették környezetvédelmi érvelésünket és a 2015. decemberi kormány határozat jóváhagyta a szükséges 300 millió forintot.

Elkezdődhetett a közbeszerzési eljárás 2016-ban. A győztes pályázó a zalaegerszegi Hydrocomp Kft lett. A munka nagy lendülettel haladt és a határidőt pontosan betartva 2017. decemberében be is fejeződött. Elkészült 3450 méter csatorna, 173 ingatlan bekötésével.

Nagy eredménynek tartjuk, hogy a kötelező félpályás úthelyreállítás helyett teljes szélességében aszfaltoztattuk le az utcákat. Ezt a közbeszerzés „maradvány pénzéből” sikerült kigazdálkodnunk. Köszönettel tartozunk a 100 %-os kormányzati támogatásért. Sem az Önkormányzatnak, sem az ingatlantulajdonosoknak nem kellett a beruházáshoz tenniük egy fillért sem.

Ezzel a jelentős infrastrukturális fejlesztéssel hozzájárultunk környezetünk védelméhez, a Balaton vízminőségének megőrzéséhez.

A szepezdi zászló jelmondata továbbra is érvényes! A falu fejlesztése nem áll meg!

Sebestyén László
polgármester