Lakossági tájékoztató a szennyvízcsatornázásról

Lakossági tájékoztató a szennyvízcsatornázásról

Balatonszepezd Község Önkormányzata szerződést kötött a Balatonszepezd IV/I. ütem szennyvíz csatornázási munkák kivitelezésére. A kivitelező, a Hydrocomp Mélyépítő Kft szerződése szerint, a csatornaépítési munkákat 2017. május 31-i határidőre elkészítette.

A minősítések, a rész-műszaki átadás lefolytatása után a DRV Zrt részére az elkészült hálózat üzemeltetésre átadásra kerül, várhatóan 2017. június 30 –i időpont körül (a pontos időpontról az érintettek külön értesítést kapnak). Ezen időpont után lehetséges az ingatlanokra kiépített szennyvízbekötés saját területen belüli, saját költségen történő elkészíttetése, majd ennek megtörténte után az üzembe helyezését lehet kezdeményezni a szolgáltatótól. (DRV Zrt. Balatonfüredi Üzemvezetősége Balatonfüred, Germering u. 32. telefon: 06-87/581-517.)

Az ingatlanon belüli csatorna vezetékről (alapvezeték) nem kell tervet készíttetni, minden ingatlan tulajdonos a saját költségén kell, hogy megépítse a lakóépület (ingatlan) és kiépített szennyvíz tisztító akna (szolgáltatási pont) közötti vezetéket. A csatornára csak kommunális szennyvíz vezethető, csapadékvíz bevezetése tilos. A vezeték anyaga vízzáró anyagú csővezetékből és vízzáró kötésekkel készülhetnek. Bővebb felvilágosítás a szolgáltató honlapján található.

A tisztító aknára történő rákötést a szolgáltató (DRV Zrt) szakemberei a helyszínen ellenőrzik, akiktől előzetesen az ingatlan tulajdonosok a 06-87/581-517 telefonszámon kezdeményezhetik a bekötés üzembe helyezését.

Az üzembe helyezési eljárás díjköteles. Az önkormányzattal történő megállapodás alapján azonban 2017. november 30-ig az eljárási díj díjmentes, ezt követő időszakban az ingatlan tulajdonos 11.900 Ft + 27% Áfa befizetésének igazolásával tud teljesíteni. A szennyvíz szolgáltatás az ingatlanok részére az átvétel időpontjától indul, melyre külön szerződést köt a szolgáltató.

A telken belüli munkák elvégzésére célszerű szakember segítségét igénybe venni, az Önkormányzat nem tud javasolni vállalkozót. Az illegális rákötéseket a szolgáltató bírságolja.

Tájékoztatni kívánjuk Önöket, hogy az érvényben lévő környezetvédelmi törvény alapján 2018. évtől azok az ingatlanok, melyek szennyvízcsatorna bekötéssel rendelkeznek és nincs szolgáltatási szerződésünk, a jegyző környezetvédelmi díj megfizetésére kötelezheti.

A csatornázási munkálatokat követően szükséges kivárni az utak megfelelő tömörülési idejét. Ezért az önkormányzati utcák végleges helyreállítását szeptember-október hónapban végezzük el. Elnézést kérünk az ideiglenesen helyreállított utcákon való lassabb és kényelmetlenebb közlekedésért.

Az önkormányzati csatornázási munkák befejezéseként a 71-es főút érintett szakaszára az őszi hónapokban – a közút kezelőjével történt megállapodás alapján – teljes szélességben új aszfalt réteg kerül.
Kérdések esetén hívható:

– az önkormányzati szennyvíz beruházás kivitelezője: Czinder Attila építésvezető telefon: 30/2355556
– projektmenedzser: Ádám László 30/9895794

dr. Sebestyén László
polgármester