Képviselő-testületi ülés 2020.06.29.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés kezdete: 2020. június 29. (hétfő) 14.00 óra Az ülés helye: Balatonszepezd, Községháza – földszinti tárgyaló, 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

NAPIREND:

1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

2) A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

3) Döntés az önkormányzat 2020. évi költségvetési tartalékának felhasználásáról
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

4) A Balatonszepezd Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 18/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

5) Ajánlatok elbírálása az irattárban található dokumentumok rendszerezése, selejtezése céljából
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

6) A Balatonszepezd Önkormányzati Sportclub támogatásának jóváhagyása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

7) Az Őszikék Nyugdíjas Klub támogatásának jóváhagyása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

8) Ajánlattevők kiválasztása a Szepezdfürdői Szabadidőpark WC felújítás kivitelezése céljából
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

9) Ajánlattevők kiválasztása költségvetési rendeletek, gazdasági tevékenység könyvvizsgáló általi felülvizsgálatára
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

10) Döntés a képviselő-testület feloszlásáról
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

Vegyes ügyek

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretben tárgyalja:

1) Balatonszepezd Község Díszpolgára kitüntető cím adományozása
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.
Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Balatonszepezd, 2020. június 26.

dr. Bocskov Petrov Jordán
polgármester