Képviselő-testületi ülés 2019.03.28.

Balatonszepezd Község Önkormányzata nyilvános képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés kezdete: 2019. március 28. (csütörtök) 13:00 óraAz ülés helye: Balatonszepezd, Községháza – földszinti tárgyaló, 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

Napirend:

1) A civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

2) Balatonszepezd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I.8.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

3) Szociális étkeztetés és gyermekétkeztetés térítési díjait érintő önkormányzati rendelet megalkotásának véleményezése
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

4) Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

5) Beszerzési szabályzat elfogadása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

6) Településrendezési eszközök módosítása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

7) Tulajdonosi hozzájárulás parti bejárós víziállás létesítéséhez (1464 hrsz.)
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

8) Tulajdonosi hozzájárulás parti bejárós víziállás fennmaradásához (476/1 hrsz.)
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

9) Terület bérleti kérelem elbírálása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

10) Helyi útbaigazító táblák gyártására és telepítésére érkezett ajánlatok elbírálása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

11) Strandok és a park karbantartására érkezett ajánlatok elbírálása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

VEGYES ÜGYEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Balatonszepezd, 2019. március 25.

dr. Sebestyén László
polgármester