Képviselő-testületi ülés 2018.12.19.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. december 19-én (szerdán) 12,30 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Önkormányzati épület – földszinti tanácsterem 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.
Napirend:
1. A helyi önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztés Mellékletek
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

2. Tájékoztató az elmúlt időszakban végzett belső ellenőrzésről
Előterjesztés Jelentés
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

3. A 2019. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

4. A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Etikai kódexének jóváhagyása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Rozgonyi Viktória jegyző

5. Szolgáltatási szerződés kötése az étkezés biztosítása érdekében
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

6. A 2019-es kulturális programok és hagyományteremtő rendezvények megszervezésére érkezett ajánlatok elbírálása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

7. A 2019-es televíziós közvetítési szolgáltatás biztosítása érdekében érkezett ajánlatok elbírálása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

8. A 2019-es hótolási és síkosságmentesítési szolgáltatás biztosítása érdekében érkezett ajánlatok elbírálása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

9. A temetői illemhely kialakításával kapcsolatos elszámolás
Előterjesztés Temetői illemhely munkái
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

10. Tulajdonosi hozzájárulás a 481 hrsz-ú ingatlan gázellátása érdekében
Előterjesztés Műszaki Leírás Tulajdonosi hozzájárulás gázvezetékhez
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

11. A Fürdő u. közvilágítás korszerűsítésére kötött vállalkozási szerződés módosítása
Előterjesztés Szerződés módosítás
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

12. Tervezési szerződések módosítása
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

14. Szociális tűzifa szállítására és hasogatására érkezett ajánlat
Előterjesztés
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

Zárt ülésen: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján:
1. Szociális tűzifa iránti kérelmek elbírálása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Balatonszepezd, 2018. december 14.

Tisztelettel:
dr. Sebestyén László
polgármester