Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 15-én (csütörtök) 14 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Önkormányzati épület – földszinti tanácsterem 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

Napirend:

1. A helyi önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása
Költségvetés 2018
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

2. Helyi Építési Szabályzat módosítása/kijavítása
Előterjesztő: Miklós Balázs főépítész
TrT korrekció jóváhagyásra | HÉSZ hibajavítás

3. A Balatonszepezd, Csuki u. 3. övezeti átsorolási kérelme
Előterjesztő: Miklós Balázs főépítész
Előterjesztés | Kérelem

4. Panoráma sétány Hrsz. 6, 7, 41 területek övezeti átsorolása
Előterjesztő: Miklós Balázs főépítész
Előterjesztés

5. Az önkormányzat 2018. évi munkaterve
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
Munkaterv 2018 | Képviselői javaslatok
6. A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárának tervezete
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
Balatonszepezd | Balatonfüredi járás

7. Vegyes ügyek
V.1.Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi beszámolója
Beszámoló

V.2. Emlékpark kialakítása Virius Vince emlékünnepséghez kapcsolódóan
Előterjesztés | Emlékpark felmérési és konc. rajz | Előzetes költségvetés
Tóth Luca pályázat | Kalász Nóra pályázat

V.3. Közérdekű kötelezettségvállalás a Virius emlékpark építése érdekében
Előrejesztés | Szerződés minta | Felhívás

V.4. Balatoni Helytörténeti Találkozó rendezése Balatonszepezden
Előterjesztés

V.5. Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve
Közbeszerzési terv

V.6. Tulajdonosi hozzájárulás a 470/1 hrsz-ú ingatlan használatához (dr. Plajner Ákos kérelme)
Térképmásolat | Tulajdonosi hozzájárulás

V.7. Kerkápoly Elemér kérelme
Bérleti szerződés | kérelem

V.8. II. világháborús emlékmű hősi halott névsorának kiegészítése

V.9. A Kerteki u. közvilágítás bővítés kivitelezésére érkezett ajánlatok elbírálása
Ajánlatkérés | Vilkász ajánlat | Sza-Gabi Bt ajánlat | Rope Vill ajánlat

V.10.Ajánlattevők felkérése a Fürdő u. és Fűzfa u. közvilágítás megvalósítására
Fűzfa u. költségbecslés | Fürdő utca költségbecslés

V.11.Ajánlattevők felkérése az önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése és kapcsolódó munkák kivitelezésére

V.12. Ajánlatkérés értékbecslésre az önkormányzati telkek értékesítésének előkészítése érdekében

V.13.Ajánlatkérés karbantartási feladatok ellátására

V.14. A Szepezdi Ingatlanüzemeltető Kft. kérelme
Kérelem

V.15. A Magyar Telekom Nyrt. kérelme
Előterjesztés | Bérleti szerződés

Zárt ülés elrendelésével: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján:
1. Az Ifjúsági strandon létesítendő fogadóépület ügye
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

Zárt ülésen: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján:
2. Települési támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
3. A szavazatszámláló bizottság kiegészítése
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző

A napirendre vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Balatonszepezd, 2018. február 9.

Tisztelettel:

dr. Sebestyén László
polgármester