Képviselő-testületi ülés 2018.02.15.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 15-én (csütörtök) 14 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Önkormányzati épület – földszinti tanácsterem 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

Napirend:
1. A helyi önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

2. Helyi Építési Szabályzat módosítása/kijavítása
TrT_korrekció_jóváhagyásra HÉSZ hibajavítás
Előterjesztő: Miklós Balázs főépítész

3. A Balatonszepezd, Csuki u. 3. övezeti átsorolási kérelme
Előterjesztés Kérelem
Előterjesztő: Miklós Balázs főépítész

4. Panoráma sétány Hrsz. 6, 7, 41 területek övezeti átsorolása
Előterjesztés
Előterjesztő: Miklós Balázs főépítész

5. Az önkormányzat 2018. évi munkaterve
Munkaterv Képviselői javaslatok
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

6. A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárának tervezete
Balatonszepezd Balatonfüredi járás
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

7. Vegyes ügyek

V.1.Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi beszámolója
Beszámoló

V.2. Emlékpark kialakítása Virius Vince emlékünnepséghez kapcsolódóan
Előterjesztés Emlékpark (felmérési és konc. rajz) Előzetes költségvetés Kalász Nóra pályázat Tóth Luca pályázat

V.3. Közérdekű kötelezettségvállalás a Virius emlékpark építése érdekében
Előterjesztés Szerződés minta Felhívás

V.4. Balatoni Helytörténeti Találkozó rendezése Balatonszepezden
Előterjesztés

V.5. Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve
Közbeszerzési terv

V.6. Tulajdonosi hozzájárulás a 470/1 hrsz-ú ingatlan használatához (dr. Plajner Ákos kérelme)
Térképmásolat Tulajdonosi hozzájárulás

V.7. Kerkápoly Elemér kérelme
Bérleti szerződés Kérelem

V.8. II. világháborús emlékmű hősi halott névsorának kiegészítése
Előterjesztés

V.9. A Kerteki u. közvilágítás bővítés kivitelezésére érkezett ajánlatok elbírálása
Ajánlatkérés Rope Vill ajánlat Sza-Gabi Bt ajánlat Vilkász ajánlat

V.10.Ajánlattevők felkérése a Fürdő u. és Fűzfa u. közvilágítás megvalósítására
Fürdő utca költségbecslés Fűzfa u. költségbecslés

V.11.Ajánlattevők felkérése az önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése és kapcsolódó munkák kivitelezésére

V.12. Ajánlatkérés értékbecslésre az önkormányzati telkek értékesítésének előkészítése érdekében

V.13.Ajánlatkérés karbantartási feladatok ellátására

V.14. A Szepezdi Ingatlanüzemeltető Kft. kérelme
Kérelem

V.15. A Magyar Telekom Nyrt. kérelme
Előterjeztés Bérleti szerződés

Zárt ülés elrendelésével: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján:
1. Az Ifjúsági strandon létesítendő fogadóépület ügye
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

Zárt ülésen: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján:
2. Települési támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
3. A szavazatszámláló bizottság kiegészítése
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző

A napirendre vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Balatonszepezd, 2018. február 9.

Tisztelettel:

dr. Sebestyén László
polgármester