Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. november 28-án 8 órai kezdettel rendes ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom
Az ülés helye: Önkormányzati épület – földszinti tanácsterem 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

Napirend:

Zárt ülés elrendelésével: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján:
1. A Szepezdi Ingatlanüzemeltető Kft. kérelme
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
2. Pályázati felhívás jóváhagyása az Aranyhíd Étterem hasznosítására Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

Nyilvános ülés: (kb. fél 9 órától)
1. Települési Arculati Kézikönyv elfogadása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester, Pro Arch Építész Stúdió Bt.
BNFP véleményezése | TAK végleges | MEVMK véleményezése | NMHH véleményezése

2. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

3. Közművelődési szerződése meghosszabbítása (Regő Bt)
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
Regő Bt szerződése

4. Szepezd TV szerződés módosítása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
Vass Gyula szerződése | Vass Gyula válasz

5.A 2018. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző

6. Ajánlatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
• temetői illemhely kialakítása
műszaki ellenőrzésre érkezett ajánlatok (önkormányzati épület energetikai korszerűsítése)
• kereszt felújítása

7. Virius Vince emlékévvel kapcsolatos megbízási szerződés
Szepezdi megbízás | szerződés

Előterjesztő: Sándor Gyuláné alpolgármester, Szabó András főkoordinátor
Vegyes ügyek
– T-Mobil szerződés-módosítás
– Kánya Zoltán kérelme
– Ajánlattevők felkérése a Kerteki u. közvilágítás bővítése kivitelezési munkálatokra
– Ajánlatkérés a Panoráma sétányon lévő síremlék helyreállítására
– a Mandragóra gyógyszertár kérelme
– Fakivágási ügyek
– a focipálya alatti árok vízelvezetése – Bíró Imre képviselői javaslata
– Dózsa köz kátyúzása – Bíró Imre képviselői javaslata
– hegyi utak rendbetétele – Bíró Imre képviselői javaslata
– pénzeszköz átadással kapcsolatos megállapodás jóváhagyása

A napirendre vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Balatonszepezd, 2017. november 24.

Tisztelettel:

dr. Sebestyén László
polgármester