Képviselő-testületi ülés 2017.10.27

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 27-én 7,30 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Önkormányzati épület – földszinti tanácsterem 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

Napirend:

1. Tájékoztató Balatonszepezd Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről, valamint az állami támogatások felhasználásáról
Beszámoló előterjesztés | Beszámoló (táblázat) | Állami támogatások felhasználása | Állami támogatások felhasználása (táblázat)
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

2. Balatonszepezd Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztés | Költségvetés módosítása (táblázat)
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

3. Vagyonrendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

4. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

5. A falugondok 2017. évi beszámolója
Előterjesztő: Törekiné Bardon Szilvia falugondnok

6. Szociális tűzifa támogatói okirata
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

7. Kerteki utca közvilágítás bővítése
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

8. Projekt adatlap jóváhagyása az „Útfelújítás Balatonszepezden” c. projektben
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

9. Tervezési szerződések módosítása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

10. Eredmény megállapítása a csatornázással érintett utcák helyreállítása közbeszerzési eljárásban
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

11. Tájékoztató az Arany János Tehetséggondozó programról
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

12. Gazdaság szereplők felkérése ajánlattételre – önkormányzati épület külső szigetelése projekt műszaki ellenőri szolgáltatásra
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

13. Vízkárelhárítási terv jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

14. Gőgös Zoltán kérelme
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

15. Tájékoztató a Bertha Bulcsu Közösségi Ház mobil telefon szolgáltatóival történt egyeztetésről
Előterjesztő: Miklós Balázs főépítész

A napirendre vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Balatonszepezd, 2017. október 24.

Tisztelettel:

dr. Sebestyén László
polgármester