Képviselő-testületi ülés 2017.09.15.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 15-én 8,00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal – földszinti tanácsterem 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

Napirend:

1. A Balatonszepezd 1114/2 hrsz-ú ingatlan megosztásának jóváhagyása
Előterjesztés | Változási vázrajz | Végzés
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához történő csatlakozás
Előterjesztés | Ütemterv | Csatlakozási_nyilatkozat | Általános tájékoztató önkormányzatoknak | Általános Szerződési Feltételek | A tipusú pályázati kiírás | B típusú pályázati_kiírás
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

3. Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak tervezete
VJH 1/2017. sz. hivatalvezetői rendelete | Kötelező felvételt biztosító iskolák véleményezése 2017
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

A napirendre vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Balatonszepezd, 2017. szeptember 14.

Tisztelettel:

dr. Sebestyén László
polgármester