Károlyi Ferenc emlékére. (1933-2020)

Tisztelt Gyászolók!
Károlyi Ferenc emlékére. (1933-2020)

87 év jutott neked.
Nehéz szívvel osztozunk a gyászban, kedves Feri bácsitól búcsúzunk.
Mindannyiunknak fáj, hogy eltávoztál közülünk, és nem lehetsz már velünk.

Valóban, szerettünk, barátunk, elvesztésével, hiányának megtapasztalásával együtt a szívünkbe költözik egy érzés: adósai maradtunk valamivel. Ki egy szóval, ki egy simogatással, ki egy biztató, bátorító szempillantással. Valamivel, ami bennünk volt, bennünk maradt, mert csak a tiéd volt, neked tartogattuk, és most – a búcsú perceiben tudjuk – mindörökre hiába vártuk az újabb találkozást, hogy átadhassuk neked.

Az emlékezés ettől is olyan fájdalmas, mert a fejünkben visszhangzó kérdések között ott van az a miért is, amely szemrehányón vádol: miért nem tettük meg? Miért mulasztottuk el? A válasz pedig sohasem kielégítő. Mert azt szeretnénk, ha tudnád, hogy mennyire közel álltál a szívünkhöz, hogy hűséges barátként mindig melletted álltunk, hogy nagyra becsültük emberségedet, szorgalmadat.

Alázat és a hűség. Igen, ez a két szó jutott az eszembe Feri bácsi rólad. Igen, az alázat és a hűség, amely felemelt, erőt adott és segített: máskülönben hogyan is küzdhettél volna le annyi akadályt életed során!

1933-ig kell visszalépnünk az időben, amikor is a család harmadik gyermekeként belesírtad magad Zamárdiba.

1933. született Zamárdiban. Munkás, paraszt családból származott. Iskoláit Siófokon végezte.
Édesapja, Károlyi Imre. Édesanyja, Gulyás Julianna.
Harmadik gyermekként született.
Szüleit a helyi temetőbe helyezték örök nyugalomba s most te követed őket.
Iskolaévek befejeztéve1 kezdődött a dolgos élet, majd fiatal korodban elkezdtél társadalmi munkát vállalni, sőt fiatalon EPOSZ szervezetébe titkárnak választottak, később kulturfele1őse lettél a telepü1ésednek.
2 évig katonáskodtál majd 1954-ben leszereltél, mint tizedes és a Honvéd Kiegészítő Parancsnokság megbízott; Lövészkör vezetőjének.
1958-1984-ig a balatonfüredi hajógyárban, összesen 26 évet dolgoztál, mint asztalos segéd. Munkahelyed és lakásod közötti oda és s visszautazás körülményessége miatt lakást változtatattál. Így jött számításba a lakhely, ami Balatonszepezdre irányult. 1960 óta Balatonszepezden laktál. 1958 évben kötöttetek házasságot. Született kettő gyermeketek.
Balatonszepezd községi Tanácstag is voltál másfél évig, de a Zánka és Szepezd közös tanácsba már nem választottak be. A füredi hajógyári főállás mellett 1972-től asztalos műhelyt is működettél. 1984-ben váltottál főállásra, amit 2013-ig folytatattál.
1990 óta 2002.-ig 3 ciklusban képviselőnek választotta falu lakossága.
Temető gondnoka voltál 1990-től. Közreműködtél a piactér megnyitásában, 1991-ben.
1995-ben alapítója majd a Nyugdíjas klub elnöke 1997-től.
2004 évben nyitják meg a Néprajzi Gyűjtemények Házát, melynek a gondviselője voltál.
„Balatonszepezdért” kitüntetésben elsőnek részesült Károlyi Ferenc 2006-ban.

Szerénységed, szabadságszereteted és tisztességed tett Feri bácsi a településünk egyik megbecsült emberévé.

Megszületésünk és elmúlásunk időpontjai szabják ki az élet végtelenségéből azt a véges darabot, amellyel Isten kegyelméből rendelkezhetünk. S hogy ebből mit valósítunk meg, s olyanná tesszük-e, hogy másnak is hasznára lehessen, csupán rajtunk múlik.

Szeretett Feri bácsira emlékezve, az ő tiszta emberségére, segítőkészségére és áldozatkészségére gondolva elmondhatjuk, hogy gyászunkban, amit rólad őrzünk, a lélek csendes fészkében megbúvó tiszta szeretet, amely az újabb találkozásig a fájdalmas érzések helyét kitölti a szívünkben. És ez minden elmaradt szónál, minden elmulasztott tettnél fontosabb.

Kedves Feri bácsi! Isten veled!

(Németh Ferenc)