Álláshirdetés

A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján pályázatot hirdet személyügyi-, pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: 8251 Zánka, Iskola utca 11.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: munkaügyi-, személyzeti feladatok ellátása a KIRA programban; folyamatos kapcsolattartás a Magyar Államkincsár Illetményszámfejtési Iroda illetékes munkatársaival; számlázás; házipénztár kezelése; pénzügyi-, számviteli analitikus feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltésének feltételei:

– 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet (a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól) 23. pontjának való megfelelés I. vagy II. besorolási osztályban
– magyar állampolgárság
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
– 6 hónap próbaidő vállalása

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
– KIRA ismerete
– ECDL
– német vagy angol nyelv ismerete
– közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 45/2012. (II.20.) Korm. rendelet 8. §-a alapján készített részletes fényképes szakmai önéletrajz
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
– nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati/jelentkezési anyagot az elbírálási eljárásban résztvevők megismerhetik
– nyilatkozat arról, hogy a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz és a próbaidőt vállalja
– nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 84-85. §-ban meghatározott összeférhetetlenség fennáll-e

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal

A jelentkezés benyújtásának (beérkezésének) határideje: 2019. szeptember 19.
A munkakör betöltésével kapcsolatosan további információt dr. Rozgonyi Viktória jegyző nyújt a 30/479-79-47 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
– Postai úton a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal (8251 Zánka, Iskola utca 11.) címére történő megküldéssel
– Személyesen: ügyfélfogadási időben Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban (8251 Zánka, Iskola utca 11.)

A jelentkezések elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett jelentkezés alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A jelentkezők az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók anyagát postai úton visszaküldjük.

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2019. szeptember 20.

Az álláshirdetés közzétételének helye:
– közigállás
– www.zanka.hu honlapon
– www.monoszlo.hu honlapon
– www.balatonszepezd.hu honlapon
– www.szentantalfa.hu honlapon
– www.balatoncsicso.hu honlapon
– www.obudavar.hu honlapon
– www.szentjakabfa.hu honlapon
– www.tagyon.hu honlapon
– Zánka Tv. képújságban

Zánka, 2019. szeptember 5.