2017. évi rendeletek, határozatok

Megnevezés Tartalom Letöltés
1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelet Balatonszepezd képviselő-testületének 1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2017 . évi költségvetéséről rendelet
mellékletek
2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet Balatonszepezd képviselő-testületének 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete az étkeztetés térítési díjainak megállapításáról rendelet
melléklet
3/2017. (IV.10.) önkormányzati rendelet Balatonszepezd képviselő-testületének 3/2017. (IV.10.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról rendelet
melléklet
4/2017. (IV.15.) önkormányzati rendelet Balatonszepezd képviselő-testületének 4/2017. (IV.15.) önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról rendelet
mellékletek
5/2017. (V.9.) önkormányzati rendelet Balatonszepezd képviselő-testületének 5/2017. (V.9.) önkormányzati rendelete a strandok rendjéről és belépődíjairól szóló 9/2005. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet
6/2017. (V.14.) önkormányzati rendelet Balatonszepezd képviselő-testületének 6/2017 (V.14.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről rendelet
melléklet
7/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete Balatonszepezd képviselő-testületének 7/2017 (V.26.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről rendelet
mellékletek
8/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet Balatonszepezd képviselő-testületének 8/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról (Zárszámadási rendelet) rendelet
mellékletek-1-8/10/12-20
mellékletek-9/11/21
9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet Balatonszepezd képviselő-testületének 9/20l7 (V. 29.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetésről rendelet
mellékletek
10/2017. (VII. 14.) önkormányzati rendelet Balatonszepezd képviselő-testületének 10/2017. (VII. 14.) önkormányzati rendelete a Balatonszepezd Község Önkományzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló I./2015. (I.8.) önkormányzati rendelete módosításáról rendelet
11/2017. (VII. 14.) önkormányzati rendelet Balatonszepezd képviselő-testületének 11/2017. (VII. 14.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól rendelet
12/2017. (VIII.10.) önkormányzati rendelet Balatonszepezd képviselő-testületének 12/2017 (VIII.10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásról rendelet
13/2017. (VIII.10.) önkormányzati rendelet Balatonszepezd képviselő-testületének 13/2017 (VIII.10.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2016 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet
14/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelet Balatonszepezd képviselő-testületének 14/2017 (XI.10.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetéséről rendelet
15/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelet Balatonszepezd képviselő-testületének 15/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról szóló 11/2009. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet
17/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelet Balatonszepezd képviselő-testületének 17/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről rendelet