2014. évi rendeletek, határozatok

Megnevezés Tartalom Letöltés
14/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet  A helyi adókról rendelet egységes szerkezetben
13/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet  Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról rendelet
12/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet Balatonszepezd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról rendelet
mellékletek
11/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet Az étkeztetés térítési díjainak megállapításáról rendelet
10/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati rendelet előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 7/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelet
9/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól rendelet
8/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet  A 2014. évi költségvetésről rendelet
7/2014. (VIII.7.) önkormányzati rendelet  A településképi véleményezési eljárásról rendelet
6/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelet  Az étkezési térítési díjainak megállapításáról rendelet
4/2014. (V.1.) önkormányzati rendelet  Zárszámadási rendelet rendelet
9.sz. melléklet
11.sz. melléklet
21.sz. melléklet
3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet  A 2013. évi költségvetésről rendelet
mellékletek
2/2014. (II.16.) önkormányzati rendelet A köztemető rendjéről és a temetkezésről szóló 15/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet
1/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet  A 2014. évi költségvetésről rendelet