2009. évi rendeletek, határozatok

Megnevezés Tartalom Letöltés
12/2009. (IX.26.) KT rendelet Balatonszepezd Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.13.)KT. rendelet ódosításáról rendelet
11/2009. (VI.25.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól rendelet
5/2009. (II.13.) rendelet A falugondnoki szolgálatról rendelet
függelék
4/2009. (II.13.) rendelet A Zánka önkormányzatával közös fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményekben a bölcsődei, a gyermek- és diák-, valamint a szociális étkeztetést térítési díjainak megállapításáról rendelet