Rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi ülés 2016.12.19.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. december 19-én (hétfő) 11,00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Önkormányzati épület – földszinti tanácsterem 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

Napirend:

1. Balatonszepezd településrendezési eszközeinek módosítása (szerződés, rendelet)
Főépítészi záróvélemény
Napirendi javaslat
Főépítészi záróvélemény
Végrehajtási rendelkezések
Jóváhagyandó munkarész
Előterjesztő: Miklós Balázs önkormányzati főépítész
2. Önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási szerződésének jóváhagyása
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző
3. Balatonszepezd 480 és 488/1 hrsz-ú ingatlanok hasznosítása
Főépítész állásfoglalása
Ügyvéd jogi állásfoglalása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
4. Kommunikációs szerződés módosítása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
Vegyes ügyek:
– Falugondnok év végi jutalmazása
Zöldhulladék kezelésére vonatkozó ajánlat
– Tájékoztatás pályázatok előkészítéséről (TOP, VP)
Közműfejlesztéssel kapcsolatos kérelem
Köztemetőben vizesblokk építésére javaslat
Kabin bérletére vonatkozó kérelem

Zárt ülés: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján:
1. Szociális tűzifa kérelmek elbírálása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
2. Települési támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

A napirendre vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Balatonszepezd, 2016. december 15.

Tisztelettel:

dr. Sebestyén László
polgármester