Rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi ülés 2016.11.28.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. november 28-án (hétfő) 11,00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati épület – földszinti tanácsterem 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

Napirend:
1. Balatonszepezd 480 és 488/1 hrsz-ú ingatlanok hasznosítása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

2. Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző

3. 2017. évi kulturális programterv
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester, Csizmazia Kenéz művelődésszervező

4. 2017. évi belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző

5. Hó-eltakarításra, síkosság-mentesítésre vonatkozó ajánlat
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

6. Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat szociális feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: Törekiné Bardon Szilvia falugondnok

7. Kerteki utca közvilágítás tervezése
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző

8. Településrendezési eszközök módosítása
Előterjesztő: Miklós Balázs önkormányzati főépítész

Vegyes ügyek:
– Templomkert parkosítása Előterjesztő: Miklós Balázs önkormányzati főépítész
Háziorvosi bérlakás felújítása
Rákóczi Szövetség kérelme
Szepezdfürdői strandhoz vezető vasúti átjáró fejlesztése
– Víriuszi strandhoz vezető lépcső felújítása
– Nagy Pál síremlékének helyreállítása

A napirendre vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

Balatonszepezd, 2016. november 25.

Tisztelettel:
dr. Sebestyén László
polgármester