Képviselőtestületi ülés 2016.10.26.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. október 26-án (szerda) 14,00 órai kezdettel nyilvános
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati épület – földszinti tanácsterem 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

Napirend:

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző

2. A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző

3. A strandok rendjéről és belépő díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

4. Balatonszepezd strandi fejlesztések, valamint tapasztalatok és javaslatok a 2016. évi nyári szezonról
Előterjesztő: Törekiné Bardon Szilvia falugondnok

5. Balatonszepezd Község Önkormányzata értékpapír vásárlása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

6. Balatonszepezd 1457/1 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződésének felmondása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

7. Balatonszepezd 1457/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozó kérelem
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

8. Önkormányzati tulajdonban álló vendéglő bérleti ügye
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

9. Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak tervezete
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző

10. Beszámoló a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal személyi és tárgyi feltételeiről, szakmai munkájáról.
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző

Vegyes ügyek:
– Tájékoztatás Balatonszepezd szennyvízcsatornázása IV/1 ütem beruházásról
– Panoráma sétány
– Külterületi hulladékkezelés
– Közutak karbantartása
– Kerteki utca közvilágítás fejlesztése
– Tűzoltó utca tervezése
– Balatonszepezdi Rákóczi Fürdőegyesület támogatása
– Víriuszi strandhoz lépcső lejáró javítása
– Csatornázással kapcsolatos kérelem
– Elektromos sebességmérő tábla beszerzése
– Soroló sáv kiépítése a Szepezdfürdői strandhoz

Zárt ülés: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján:

1. Karácsonyi támogatás biztosítása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

A napirendre vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

Balatonszepezd, 2016. október 24.

Tisztelettel:

dr. Sebestyén László
polgármester