Képviselő-testületi ülés 2016.09.08.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 8-án (csütörtök) 13,45 órai kezdettel
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati épület – földszinti tanácsterem 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

Zárt ülés elrendelésével: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján:

Napirend:
1. Balatonszepezd 480 hrsz-ú ingatlan bérleti ügye
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

2. Balatonszepezd 1836/6 hrsz-ú ingatlanra vételi szándék bejelentése
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

Nyilvános ülés:

Napirend:
1. Beszámoló Balatonszepezd község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: Balatonfüredi Rendőrkapitányság

2. Balatonszepezd község szennyvízcsatornázás IV/1. ütem könyvvizsgálói és műszaki ellenőriajánlatok értékelése, támogatási alszámla megnyitása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

3. Balatonszepezd Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről, valamint az állami támogatások felhasználásáról szóló tájékoztató
Mellékletek az időarányos teljesítéshez Mellékletek az ÁT felhasználáshoz
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

4. Balatonszepezd Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása
Rendelet-tervezet Mellékletek
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

5. Szociális célú tűzifa pályázat benyújtása és önkormányzati rendelet megalkotása
Pályázati kiírás Adatlap Rendelet-tervezet
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

6. Törvényességi felhívás (Balatonszepezd HÉSZ)
Kísérőlevél
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző, Miklós Balázs önkormányzati főépítész

7. Balatonszepezd község településrendezéseinek módosítása (szennyvízátemelő)
Szabályozási terv kismértékű módosítása
Együttműködési megállapodás
Összegzés és válasz
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester, Miklós Balázs önkormányzati főépítész

8. A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal balatonszepezdi munkaszervezése
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester, Lukács Ágnes jegyző

Vegyes ügyek:
– Térfigyelő rendszer telepítésére vonatkozó ajánlatok elbírálása
Balaton Alarm / Vidikon Kft. / Wbs
Víz- és csatornadíj pályázati támogatás támogatói okirat jóváhagyása
Kratochvil emléktábla jóváhagyása
Buszvárók felújításával kapcsolatos feladatok (felirat, szerződés)
– Önkormányzati ingatlanok értékbecslése
Önkormányzati ingatlanok értékesítésére vonatkozó kérelmek
Balatonszepezd, Cserfa utca rendezése
Ügyvéd úr javaslata
– Ajánlat kérése földutak tervezésére
Vízelvezető rendszer kiépítésére vonatkozó kérelem
Vízelvezető rendszer karbantartására vonatkozó ajánlat
Panoráma sétány kiépítése
– Balatonszepezdi Rákóczi Fürdőegyesület kérelme

A napirendre vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

Balatonszepezd, 2016. szeptember 5.

Tisztelettel:

dr. Sebestyén László
polgármester