Képviselő-testületi ülés 2015.12.10.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő- 2015. december 10-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali épülete, földszinti tanácsterem 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

NYILVÁNOS ÜLÉS
Napirend:
1. 2016. évi kulturális programterv
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester, Csizmazia Kenéz művelődésszervező
2. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző
3. Balatonszepezd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
4. A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Közszolgálati ellenőrzés
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző
5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző
6. A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
7. Településfejlesztési koncepció jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
8. A Balatonfüredi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
9. Vegyes ügyek:
Balatonszepezdi Önkormányzati Sportklub kérelme
– Bérleti szerződéssel kapcsolatos kérelem
– Együttműködési ajánlat pályázatfigyelésre, projektgenerálásra, közbeszerzésre
– Ajánlat kemence építésére
– Strandi hangosbemondó kiépítésére ajánlat
Horgászverseny megrendezése

ZÁRT ÜLÉS:
Napirend:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján:
1. Települési és tüzelőtámogatás
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

A napirendre vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Balatonszepezd, 2015. december 9.

Tisztelettel:

dr. Sebestyén László
polgármester