Képviselő-testületi ülés 2015.11.12.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 12-én (csütörtök) 16,00 órai kezdettel
nyilvános ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali épülete, földszinti tanácsterem 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

NYILVÁNOS ÜLÉS

Napirend:

1. Tájékoztató a költségvetés végrehajtásának időarányos teljesítéséről és az állami támogatások felhasználásáról
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester, Lukács Ágnes jegyző
2. Belső ellenőrzési terv 2016. évre
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző
3. Balatonszepezd Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
4. Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak tervezete
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
5. Kánya Zoltán kérelme rendezési terv módosítással kapcsolatosan
Előterjesztő: Miklós Balázs önkormányzati főépítész
6. Panoráma sétány építése (pontosítás)
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
7. Könyvtár felújítására érkezett árajánlatok
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
8. Községi közutak karbantartása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
9. Hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre vonatkozó ajánlatok
Nivegy-Trans Kft.
Tóth Csaba ev.
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
10. Pénzeszköz átadás jutalmazás céljára
Miniszteri döntés
Támogatói okirat
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző
11. Vegyes ügyek:
Strandi hangosbemondó kiépítése
– Térfigyelő kamerák
Színpad árajánlat
– Szepezd Galéria létrehozása
Káli-medence Vadásztársaság kérelme

ZÁRT ÜLÉS:

Napirend:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján:
1. Idősek karácsonyi támogatása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
2. Települési és tüzelőtámogatás
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés elrendelésével
3. Strandi bérleményre érkezett pályázat elbírálása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
4. Fenyvesi Rudolf víriuszi strand büfé bérleti ügye
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
5. Falugazda feladatok ellátása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
6. Kommunikációs szolgáltatásra pályázati felhívás
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
7. Művelődésszervezői feladatok ellátása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

A napirendre vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Balatonszepezd, 2015. november 9.

Tisztelettel:

dr. Sebestyén László
polgármester