Képviselő-testületi ülés 2015.10.08.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 8-án(csütörtök) 14,00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali épülete, földszinti tanácsterem 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

NYILVÁNOS ÜLÉS

Napirend:
1. Egyházi ingatlan bérleti ügye
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
2. Strandi vendéglátó egység hasznosítására pályázat kiírása
Pályázati kiírás
Kérelem
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
3. Közutak karbantartása, felújítása
Tűzoltó utca
Fürdő utca
Halász köz és utca
STRABAG ajánlatok
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
4. Főépítész javaslatok terület-felhasználásra (út kialakítása, út megszüntetése)
033/1 hrsz.
664/1 hrsz.
Előterjesztő: Miklós Balázs önkormányzati főépítész
5. Beszámoló a strandi idegenforgalmi szezonról
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
6. Beszámoló a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal személyi és tárgyi feltételeiről, szakmai munkájáról
Kimutatás
Pályázatok
Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző

Vegyes ügyek:

Balatonszepezd név használatára vonatkozó kérelem
Kerámia felirat készítésére vonatkozó ajánlat (Ajánlat1, Ajánlat2Ajánlat1Ajánlat1)
Szabadtéri színpad felújítása
Panoráma sétány építése
Falukemence tervezése
Árajánlat a Sebestyén Gyula parti sétány térburkolására
Köztéri lámpa felajánlása
Padok elhelyezésére javaslat

A napirendre vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Balatonszepezd, 2015. október 5.

Tisztelettel:

dr. Sebestyén László
polgármester