Képviselő-testületi ülés 2014.06.27.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (péntek) 7.00 órakor nyilvános ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

Napirend:

1. Balatonszepezd településrendezési eszközeinek felülvizsgálta

Fejlesztés koncepció Földkönyv

Előterjesztő: Miklós Balázs önkormányzati főépítész

2. Regő Bt. vállalkozási szerződésének meghosszabbítása

Kérelem és szerződés

Előterjesztő: Márton József polgármester

3. Víziközmű-rendszerek üzemeltetéséről szóló szerződések

Szerződés
Szerződés több település

Előterjesztő: Márton József polgármester

4. Helyi Értéktár Bizottság megalakítása

Előterjesztő: Márton József polgármester

5. Balatonszepezd, Gesztenyesor utca csapadékvíz elvezetése

Előterjesztő: Márton József polgármester

6. Strandi bérleti szerződés meghosszabbítása

Bővítés kérelem

Előterjesztő: Márton József polgármester

7. Beszámoló a Balatonfüredi Többcélú Társulás tevékenységéről

Előterjesztő: Márton József polgármester

8. Balatonszepezd 480 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződése

Ügyvédi javaslat

Előterjesztő Márton József polgármester

A napirendre vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Balatonszepezd, 2014. június 24.

M á r t o n József

polgármester