Pályázati felhívás

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki művelődésszervezői feladatok vállalkozási formában történő ellátására.

Ellátandó feladatok: éves programterv összeállítása, kiemelt figyelemmel a minőségi turisztikai elképzelésekre.
A feladat ellátása a programtervben szereplő rendezvények megvalósítását is magába foglalja.
Alapelv: Balatonszepezd saját erőinek feltérképezése, a rendezvényekbe való bevonása, különös tekintettel a SZEG Napok teljes körű megszervezésére és lebonyolítására. Az Önkormányzat várja az új, a Balaton turizmusához jól illeszkedő programok, javaslatok megfogalmazását.
A pályázat beérkezésének határideje: 2014. november 30.
A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület 2014. decemberi ülésén bírálja el.
A pályázatokat Balatonszepezd Község Önkormányzata címére (8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.) kell benyújtani.

Balatonszepezd, 2014. november 21.

dr. Sebestyén László
polgármester