Képviselő-testületi ülés 2013.12.16.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 16-án (hétfő) 17,00 órakor nyilvános ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

Napirend:

1. Rendőrségi beszámoló

Előterjesztő: Márton József polgármester

2. Temető rendelet felülvizsgálata
Rendelet-tervezet

Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző

3. Balatonszepezd szociális ellátásokról szóló rendeletének módosítása
Rendelet-tervezet

Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző

4. A képviselő-testület 2014. évi munkaterve

Előterjesztő: Márton József polgármester

5. Víziközművek térítésmentes állami tulajdonba adása

Előterjesztő: Márton József polgármester

Vegyes ügyek:

Javaslatok a 2014 évi költségvetés készítéséhez

Zárt ülés:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján.

1. Szociális kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Márton József polgármester

2. Jutalmazás

Előterjesztő: Márton József polgármester

A napirendekre vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

Balatonszepezd, 2013. december 12.

M á r t o n József

polgármester