Képviselő-testületi ülés 2013.11.28.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 28-án (csütörtök) 16,00 órakor nyilvános ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

Napirend:

1. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Rendelet tervezet

Kimutatás

Előterjesztő: Márton József polgármester

2. 2014. évi belső ellenőrzési terv

Előterjesztő: Márton József polgármester

3. 2014. évi kulturális programterv

Melléklet

Előterjesztő: Csizmazia Kenéz művelődésszervező

4. A 2013. évi nyári idegenforgalmi szezon értékelése

Előterjesztő: Márton József polgármester

5. Hó-eltakarításra vonatozó ajánlatok

Árajánlat1

Árajánlat2

Előterjesztő: Márton József polgármester

Vegyes ügyek:

a Rákóczi Balatonfürdő Egyesület támogatási kérelme

a Magyar Népfőiskolai Társaság támogatási kérelme

Károlyi Ferenc temetőgondnok kérelme önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Zárt ülés:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján.

1. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati kérelem elbírálása

Előterjesztő: Márton József polgármester

2. Szociális kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Márton József polgármester

A napirendekre vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

Balatonszepezd, 2013. november 21.

M á r t o n József
polgármester