Képviselő-testületi ülés 2013.06.20.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 20-án (csütörtök) 16.00 órakor testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

NYILVÁNOS ÜLÉS:

Napirend:

1. Balatonszepezd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző

2. Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 2/2007. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztés

Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző

3. A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előterjesztés

Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző

4. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő: Rendőrkapitányság Balatonfüred

5. Beszámoló a Balatonfüredi Többcélú Társulás tevékenységéről Előterjesztés

Előterjesztő: Márton József polgármester

6. Beszámoló a falugondnoki szolgálat tevékenységéről, szakmai munkájáról Előterjesztés

Előterjesztő: Törekiné Bardon Szilvia falugondnok

Vegyes ügyek:

Balatonszepezd krónikájáról szóló könyv kiadása

Balatonszepezd 480. hrsz-ú ingatlan bérleti ügye

Balatonszepezd 051. hrsz-ú út kialakításáról tájékoztatás

Balatonszepezd 1057. hrsz-ú ingatlan közút kapcsolatának kialakítása

Balatonszepezd 1606. hrsz-ú út karbantartása

Balatonszepezd 721. hrsz-ú műemléki jellegű ingatlannal kapcsolatos kérelem

TÖOSZ támogatási kérelme árvízkárosultak részére

Balatonszepezd Víriuszi strandon vendéglátó egységre vonatkozó vételi ajánlat

Akadálymentes strandi bejáró létesítésére pályázat (látványterv1, látványterv2, látványterv2)

1Rákóczi Balatonfürdő Egyesület kérelme

Közvilágítás bővítésére vonatkozó kérelem

– Gesztenyesor u. csapadékvíz elvezetése

A napirendekre vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

Balatonszepezd, 2013. április 12.

M á r t o n József

polgármester